Saturday, November 9, 2013

Efter avhoppen: “Notes är fortfarande viktigt för IBM”